Konference konzervátorů-restaurátorů 2021 v Klatovech

Pozvánky / Konference konzervátorů-restaurátorů 2021 v Klatovech

Termín konání: 7. 9. 2021 – 9. 9. 2021

Konference přinese nové trendy a příklady správné praxe v péči o kulturní dědictví. Poskytne prostor pro vzájemnou výměnu poznatků a zkušeností v oblasti konzervování-restaurování. Na konferenci budou prezentovány aktuální výsledky vědeckého zkoumání historických materiálů, nových postupů
a prostředků určených pro jejich ošetření a dlouhodobé uchovávání, stejně tak i případové studie zásahů na konkrétních předmětech movitého i nemovitého kulturního dědictví. Pozornost bude též věnována etickým otázkám výkonu profese konzervátora-restaurátora ve srovnání se zahraničními standardy. Konference proběhne formou přednášek a posterových prezentací s následnou diskuzí. Nedílnou součástí programu bude rovněž odborná exkurze, zaměřená na představení významných muzejních sbírek a památek města Klatovy a Plzeňského kraje. V rámci konference se bude konat též Plenární zasedání Komise konzervátorů-restaurátorů AMG čítající více jak 270 členů.

Více informací zde.


Publikováno: 2. 4. 2020 Autor: Tereza Žůrková Sekce: Pozvánky