Konference MCMI


2023:

Dokumentace, konzervace a restaurování hudebních nástrojů (Praha, České muzeum hudby, 18.-19. října 2023)

Ve dnech 18. až 19. října 2023 se uskuteční v budově Českého muzea hudby v Praze další ročník konference Metodického centra dokumentace, konzervace a restaurování hudebních nástrojů. Vítány jsou příspěvky přímo se týkající tématu konference (dokumentace / preventivní konzervace / konzervace / restaurování hudebních nástrojů), ale rovněž příspěvky z širších, tematicky příbuzných oborů. 

Délka jednotlivých příspěvků je 20 minut (+ 10 minut diskuze). V případě zájmu autora je možné příspěvek publikovat v elektronickém sborníku z konference, který bude veřejně přístupný na webu Metodického centra. 

Těšíme se na Vaši účast!

Program

Prezentace přednášejících

Sborník z konference

Fotogalerie

 

2022:

Dokumentace, konzervace a restaurování hudebních nástrojů (Praha, České muzeum hudby, 12.-13. října 2022)

 

    ​​Program

 

            Prezentace přednášejících

  

Sborník z konference

 

Fotogalerie

2021:

Dokumentace, konzervace a restaurování hudebních nástrojů (Praha, České muzeum hudby, 16.-17. června 2021)​

​​Program

Prezentace přednášejících

Sborník z konference

Fotogalerie

2018:

Péče o hudební nástroje (Praha, České muzeum hudby, 20. 11. 2018)

Program