Konference MCMI


2021: Dokumentace, konzervace a restaurování hudebních nástrojů (Praha, České muzeum hudby, 16.-17. června 2021)​

​​Program

Zpráva z konference

Sborník z konference

Fotogalerie

       
2018: Péče o hudební nástroje (Praha, České muzeum hudby, 20. 11. 2018)

Program