Konference konzervátorů-restaurátorů 2023

Pozvánky / Konference konzervátorů-restaurátorů 2023

Termín konání: 12. 9. 2023 – 14. 9. 2023

Konference konzervátorů-restaurátorů 2023

12.–14. 9. 2023, Zlín

Metodické centrum konzervace Technického muzea v Brně (MCK TMB) ve spolupráci s Komisí konzervátorů-restaurátorů Asociace muzeí a galerií (Komise KR), Muzeem jihovýchodní Moravy ve Zlíně a Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně si Vás dovolují pozvat na 31. ročník Konference konzervátorů-restaurátorů. Konference se koná za podpory Ministerstva kultury ČR, Asociace muzeí a galerií a Českého výboru Mezinárodní rady muzeí – ICOM.

Pozvánka na konferenci konzervátorů-restaurátorů 2023

TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ
12.–14. 9. 2023, Fakulta managementu a ekonomiky, aula U2, Mostní 5139, 760 01 Zlín

CÍL KONFERENCE
Konference si klade za cíl prezentovat nové trendy a příklady správné praxe v péči o kulturní dědictví. Představeny budou výsledky průzkumů historických materiálů, nové postupy a prostředky určené pro ošetření a dlouhodobé uchovávání předmětů movitého i nemovitého kulturního dědictví, stejně tak i případové studie konzervátorských zásahů. Pozornost bude též věnována etickým otázkám výkonu profese konzervátora-restaurátora v návaznosti na muzejní praxi. Konference proběhne formou přednášek a posterových prezentací
s následnou diskuzí. Nedílnou součástí programu bude také odborná exkurze. V rámci konference se bude konat též Plenární zasedání Komise konzervátorů-restaurátorů AMG.

ÚČASTNÍCI KONFERENCE
Konference je určena pro konzervátory-restaurátory paměťových institucí (muzeí, galerií, knihoven, archivů apod.), soukromé restaurátory, pedagogy a studenty restaurátorských škol, památkáře, přírodovědce
i odborníky dalších příbuzných profesí. Přihlašování účastníků bude zahájeno v březnu prostřednictvím e-formuláře.

Další informace včetně přihlášek lze najít na tomto odkazu


Publikováno: 13. 2. 2023 Autor: Tereza Žůrková Sekce: Pozvánky