Výroční konference CIMCIM 2023:

Pozvánky / Výroční konference CIMCIM 2023:

Termín konání: 30. 8. 2023 – 1. 9. 2023

Výroční konference CIMCIM 2023:

Prospects and challenges of museum accessibility, diversity and equity

Výroční konference Mezinárodního výboru ICOM pro muzea a sbírky hudebních nástrojů se bude věnovat tématům přístupnosti, diverzity a rovnosti.

Datum konání: 30. 8. 2023 – 1. 9. 2023
Místo konání: Rijksmuseum, Amsterdam – Museum Speelklok, Utrecht – Collectiecentrum Nederland, Amersfoort, Nizozemsko

Mezinárodní výbor ICOM pro muzea a sbírky hudebních nástrojů CIMCIM vyzývá k zasílání přihlášek na konferenci, která se bude konat na přelomu srpna a září v hostit ji budou tři nizozemská muzea. Tématem konference jsou Perspektivy a výzvy přístupnosti muzeí, diverzity a rovnosti (Prospects and challenges of museum accessibility, diversity and equity).

V návaznosti na novou definici muzea ICOM, která zdůrazňuje, že muzea, kromě toho, že jsou „otevřená veřejnosti“, jsou „přístupná a inkluzivní“, nabízí výroční setkání CIMCIM v roce 2023 platformu pro diskusi o tom, jak mohou muzea usnadnit přístup ke svým sbírkám, a porovnat postupy napříč různými institucemi a zeměmi. Představa o přístupnosti muzejních sbírek se totiž postupem času měnila na základě různých historických, etických a kulturních faktorů. Jaké jsou zásady, které zpřístupňují sbírky hudebních nástrojů širší a rozmanitější veřejnosti? Jak mohou muzea předvést své sbírky, aby co nejlépe vyhovovaly všem typům publika? Jaká řešení mohou muzea zavést, aby své hudební sbírky zpřístupnila také návštěvníkům se zdravotním postižením? Jak se muzea vypořádávají s předměty, které nelze vystavit? Jaké jsou strategie pro zpřístupnění zvuku nástrojů v muzeích hudebníkům a veřejnosti? Jak digitální technologie pomáhají zlepšit přístup ke sbírkám? To jsou některé z otázek, kterými se konference může zabývat z různých úhlů pohledu. 

Více informací zde.


Publikováno: 18. 5. 2023 Autor: Tereza Žůrková Sekce: Pozvánky