Odborné tezaury


Odborné tezaury představují odborné české, německé a anglické názvosloví jednotlivých hudebních nástrojů a jejich součástí. Německá terminologie a technické výkresy vycházejí převážně z publikace Maersch, Klaus – Rohde, Ulrich – Seiffert, Otto – Singer, Ute: Bildwörterbuch Musikinstrumente (Leipzig: Breitkopf&Härtel, 1987). Anglické a české názvosloví vychází z odborné české a zahraniční literatury. V případě ekvivalentů je usilováno o uvedení kompletního výčtu používaných termínů. Na zdroje uvedených termínů je odkazováno formou bibliografických odkazů. Odborné tezaury jsou rozděleny podle jednotlivých nástrojových skupin a podskupin (pouze zjednodušeně). Zpracování je postupné a je průběžně doplňováno. 

AEROFONY (dechové nástroje)
Nátrubkové

Trubka

Lesní roh

Pozoun

Tuba

Křídlovka

Eufonium

Nátrubek

Strojivo

Plátkové

Hoboj

Fagot

Klarinet

Saxofon

Hranové

Flétna příčná

Zobcová flétna

   
CHORDOFONY (strunné nástroje)
Drnkací

HARFA

Citera

Kytara

Mandolína

Banjo

Balalajka

Loutna

 
Smyčcové

Housle

Viola

Violoncello

Kontrabas

Smyčec

     
Úderné

Klavír

Cembalo

Spinet

Cimbál

Klavichord