Metodické centrum dokumentace, konzervace a restaurování hudebních nástrojů (MCMI) bylo založeno 1. ledna 2016. MCMI je samostatným oddělením Národního muzea a je realizováno s finanční podporou Ministerstva kultury České republiky. Více o tomto projektu se můžete dočíst v sekci O centru.

Jelikož si projekt klade za cíl sloužit mimo jiné jako informační portál v dané oblasti, můžete nejnovější informace z oboru, ale také pozvánky na přednášky a konference v podobě stručných anotací nalézt v záložce Aktuality a Pozvánky.

Rozsáhlejší texty z oboru jsou archivovány v sekci Čítárna.

Primárním cílem projektu je tvorba metodik pro dokumentaci, konzervaci a restaurování hudebních nástrojů, která je odbornou podporou zainteresovaným institucím či jednotlivcům v oblasti správného zhodnocení, zdokumentování a ošetření hudebních nástrojů a také v oblasti zásad správného zacházení s hudebními nástroji – výsledky těchto aktivit budou průběžně zveřejňovány v sekci Metodiky.

MCMI pořádá také vlastní konference odborně zaměřené na problematiku dokumentace, konzervace a restaurování hudebních nástrojů. Více o těchto akcích, plánovaných i proběhlých, se můžete dočíst v záložce Konference MCMI.

Předmětem činnosti metodického centra je vedle tvorby metodik i zpracování konkrétních sbírek hudebních nástrojů zveřejněných ve formě elektronické databáze. Kromě databáze nástrojů zpracovává metodické centrum i soubornou databázi výrobců hudebních nástrojů – Databáze.

V záložce Zdroje lze nalézt Odkazy na další zajímavé projekty a instituce týkající se hudebních nástrojů, organologického výzkumu a péče o hudební nástroje a také Katalogy a databáze hudebních nástrojů.

27. února 2024

To Play or Not to Play: Corrosion of Historic Brass Instruments

Sborník z konference Romantic Brass Symposium

20. února 2024

CfP: The Global Musical Instrument Market: Making, trading and Collecting in the 19th Century and the early 20th Century

Musée de la musique - Philharmonie de Paris

18. listopadu 2024

19. února 2024

Konference: 4th International HBS Symposium

New York, 10.-14.7.2024

19. února 2024

Pozvánka: The Pipe Organ as a Site for Musical and Technological Innovation

Londýn, 6. 9. 2024, 9-17 hod.

19. února 2024

Konference: Archaeo-Musicology and Archaeo-Luthiery

Knowledge and Know-How Serving the Reactivation of Celtic and Medieval Music

Řím, 28.-31.8.2024

Archiv aktualit

7. 3. 2024 – 10. 3. 2024

Pozvánka: Musical Instrument Making between Tradition and Innovation. Workshops and Lectures between Practice and Science.

University of Applied Sciences Zwickau, Department of Musical Instrument Making Markneukirchen

8. 3. 2024 – 10. 3. 2024

INTERNATIONAL BAGPIPE CONFERENCE

Plovdiv, Bulharsko 8. až 10. března 2024

6. 4. 2024 – 7. 4. 2024

North American Baroque Trumpet Competition and Conference

6. a 7. dubna 2024 Colorado State University, Fort Collins, Colorado

Další akce