Kontakt


METODICKÉ CENTRUM DOKUMENTACE, KONZERVACE A RESTAUROVÁNÍ HUDEBNÍCH NÁSTROJŮ

Národní muzeum – České muzeum hudby
Karmelitská 2, 118 00 Praha 1
www.mcmi.cz
mcmi@nm.cz