Čítárna


V této sekci můžete najít různé texty týkající se problematiky dokumentace, konzervace a restaurování hudebních nástrojů. Kromě kratších článků a studií jsou zde průběžně umisťovány také reportáže z konferencí, školení a workshopů. 

Příruční knihovna Metodického centra

Metodické centrum zároveň průběžně rozšiřuje svou příruční knihovnu o tituly tematicky se věnující problematice dokumentace, konzervace a restaurování hudebních nástrojů. Knihy z příruční knihovny je možné objednat si k prezenčnímu studiu do studovny Českého muzea hudby (pro objednání dokumentu je důležitá signatura, v případě monografií a periodik stavěcí znak).

                   

Seznam je průběžně aktualizován a zahrnuje především specializované tituly týkající se dokumentace, konzervace a restaurování hudební nástrojů. Další odborné publikace (zejména obecně zaměřené organologické tituly) lze dohledat v katalogu knihovny Českého muzea hudby:

(řazeno abecedně, průběžně doplňováno):

 • Adelson, Robert et al. (eds.): The History of the Erard Piano and Harp in Letters and Documents, 1785–1959 (2 Volume, 2015) objednat do studovny
 • Appelbaum, Barbara: Conservation Treatment Methodology (2011) objednat do studovny
 • Barclay, Robert: The Preservation and Use of Historic Musical Instruments (2005) objednat do studovny
 • Basile, G.: Conservazione e restauro degli organi storici (1998) objednat do studovny
 • Bletschacher, Richard: Die Lauten- und Geigenmacher des Füssener Landes (1978) objednat do studovny
 • Bucur, Voichita: Handbook of Materials for String Musical Instruments (2016) objednat do studovny
 • Bucur, Voichita: Handbook of Materials for Wind Musical Instruments (2019) objednat do studovny
 • di Stefano, Giovanni Paolo: Gli strumenti musicali di Palazzo Mirto. Storia, tecnologia, restauro (2011) objednat do studovny
 • di Stefano, Giovanni Paolo - Latcham, Michael: Il cembalo a martelli da Bartolomeo Cristofori a Giovanni Ferrini (2019) 
 • Doring, Ernest N.: The Guadagnini Family of Violin Makers (2012) objednat do studovny
 • Frank, Lawrence: Clarinet, Saxophon, and Flute Repair Manual (2000) objednat do studovny
 • Hopkin, Bart: Musical Instrument Design: Practical Information for Instrument Making (1996) objednat do studovny
 • Horie, C. V.: Materials for Conservation (2013) objednat do studovny
 • Hurrell, Nancy: The Egan Irish Harps: Tradition, patrons and players (2019) objednat do studovny
 • IPCI - Canada: The conservation, restoration, and repair of stringed instruments and their bows (2010) objednat do studovny
 • Kalusche, Bernd: Harfenbedeutungen: Ideale, ästhetische und reale Funktionen eines Musikinstruments in der abendländischen Kunst (1986) objednat do studovny
 • Kamimoto, Hideo: Complete Guitar Repair (1978) objednat do studovny
 • Karp, Cary: The Conservation and Technology of Musical Instruments: A Bibliographic Supplement to Art and Archaeology (1992) objednat do studovny
 • Kartomi, Margaret J.: On Concepts and Classifications of Musical Instruments (1990) objednat do studovny
 • Krämer, Gerhard: Cembalo - selbst entwerfen und bauen (1995) objednat do studovny
 • Körndle, Franz – Ulferts, Gert-Dieter: Konservierung und Restaurierung historischer Tasteninstrumente in den Sammlungen der Klassik Stiftung Weimar (2011) objednat do studovny
 • Koukal, Petr a kol.: Péče o varhany a zvony, jejich památková ochrana (2006) objednat do studovny
 • Koukal Petr – Otčenášek, Zdeněk: Problematika restaurování zvuku varhan (2017) objednat do studovny 
 • Melini, Donatella: Nella Bottega del Liutaio (2021) objednat do studovny
 • Meucci, Renato: Strumentaio. Il costruttore di strumenti musicali nella tradizione occidentale (2008) objednat do studovny
 • Ord-Hume, Arthur W. J. G.: Restoring Musical Boxes (1980) objednat do studovny
 • Ord-Hume, Arthur W. J. G.: Restoring Pianolas and Other Self Playing Pianos (1983) objednat do studovny
 • Petherick, Horace: The Repairing and Restoring of Violins (2013) objednat do studovny
 • Pollens, Stewart: The manual of musical instrument conservation (2015) objednat do studovny
 • Rattray, David: Masterpieces of Italian Violin Making 1620-1850  objednat do studovny
 • Rossi Rognoni, Gabriele: Restauro e Conservazione degli Strumenti Musicali Antichi (2008) objednat do studovny
 • Sloane, Irving: Guitar Repair. A manual of repair for guitars nad fretted instruments (1973) objednat do studovny
 • Shashoua, Yvonne: Conservation of Plastics (2012) objednat do studovny
 • Svoboda, Štěpán - Krátký, Jiří: Nejvýznamnější varhany České republiky (2019) objednat do studovny
 • White, William Braid: Theory and Practice of Piano Construction (1975) objednat do studovny
 • Zelinger, Jiří a kol.: Chemie v práci konzervátora a restaurátora (1987) objednat do studovny 

 

 • Atti del seminario per la didattica del restauro liutario e mostra di liuteria (1981) objednat do studovny 
 • Gilded Wood Conservation and History (1980) objednat do studovny
 • Kapitoly z konzervace a restaurování plastů II (2021) objednat do studovny
 • Konzervování a restaurování kovů: ochrana předmětů kulturního dědictví z kovů a jejich slitin (2011) objednat do studovny
 • Per una carta europea del restauro: conservazione, restauro e riuso degli strumenti musicali antichi (atti del convegno internazionale, Venezia, 16-19 ottobre 1985) objednat do studovny
 • Přístupy ke konzervování jemné mechaniky a leštěných povrchů (2018)
 • Restauro, conservazione e recupero di antichi strumenti musicali (atti del convegno internazionale, Modena, 2-4 aprile 1982) objednat do studovny
 • The Science For Conservators Series: Volume 1: An Introduction to Materials (2008) objednat do studovny
 • Towards the Conservation and Restoration of Historic Organs (2000) objednat do studovny