Metodiky


Primárním cílem projektu je tvorba metodik pro dokumentaci, konzervaci a restaurování hudebních nástrojů, která je odbornou podporou zainteresovaným institucím či jednotlivcům v oblasti správného zhodnocení, zdokumentování a ošetření hudebních nástrojů a také v oblasti zásad správného zacházení s hudebními nástroji.

Základní schema projektu:

Metodiky jednotlivých problematik budou průběžně doplňovány. Doporučená literatura citovaná v textech metodik je částečně dostupná v sekci Čítárna.

Je důležité si uvědomit, že paměťové instituce by měly vždy preferovat preventivní konzervaci před přímým zásahem na předmětu. Důsledná aplikace zásad preventivní konzervace znamená zastavení destrukce hudebního nástroje a získání dostatečného množství času pro odborné posouzení případných konzervátorských či restaurátorských zásahů.

Ještě než přistoupíme k jednotlivým metodikám péče o hudební nástroje, je proto nutné definovat: