Call for Papers: konference CIMCIM 2023

Call for Papers: konference CIMCIM 2023

Amsterdam, Rijskmuseum, 30. 8. -1. 9. 2023

CIMCIM vyzývá k zasílání přihlášek na konferenci, která se bude konat na přelomu srpna a září v hostit ji bude amsterdamské Rijksmuseum. Tématem konference je "Prospects and challenges of museum accessibility, diversity and equity". 

V návaznosti na novou definici muzea ICOM, která zdůrazňuje, že muzea, kromě toho, že jsou „otevřená veřejnosti“, jsou „přístupná a inkluzivní“, nabízí výroční setkání CIMCIM v roce 2023 platformu pro diskusi o tom, jak mohou muzea usnadnit přístup ke svým sbírkám, a porovnat postupy napříč různými institucemi a zeměmi. Představa o přístupnosti muzejních sbírek se totiž postupem času měnila na základě různých historických, etických a kulturních faktorů. Jaké jsou zásady, které zpřístupňují sbírky hudebních nástrojů širší a rozmanitější veřejnosti? Jak mohou muzea předvést své sbírky, aby co nejlépe vyhovovaly všem typům publika? Jaká řešení mohou muzea zavést, aby své hudební sbírky zpřístupnila také návštěvníkům se zdravotním postižením? Jak se muzea vypořádávají s předměty, které nelze vystavit? Jaké jsou strategie pro zpřístupnění zvuku nástrojů v muzeích hudebníkům a veřejnosti? Jak digitální technologie pomáhají zlepšit přístup ke sbírkám? To jsou některé z otázek, kterými se konference může zabývat z různých úhlů pohledu. 

Uzávěrka přihlášek je 30. března 2023. Podrobné informace na tomto odkazu