Call for papers: Konference MCMI 2023

Call for papers: Konference MCMI 2023

Dokumentace, konzervace a restaurování hudebních nástrojů

Ve dnech 18. až 19. října 2023 se uskuteční v budově Českého muzea hudby v Praze další ročník konference Metodického centra dokumentace, konzervace a restaurování hudebních nástrojů. Vítány jsou příspěvky přímo se týkající tématu konference (dokumentace / preventivní konzervace / konzervace / restaurování hudebních nástrojů), ale rovněž příspěvky z širších, tematicky příbuzných oborů. 

Délka jednotlivých příspěvků je 20 minut (+ 10 minut diskuze). V případě zájmu autora je možné příspěvek publikovat v elektronickém sborníku z konference, který bude veřejně přístupný na webu Metodického centra. Více informací včetně podkladů z uplynulých ročníků lze najít na https://www.mcmi.cz/konference-mcmi.

V případě zájmu o aktivní účast, prosím, zašlete název příspěvku, stručný abstrakt  a krátké info o autorovi. Přihlášky, prosím, zasílejte nejpozději do 30. 6. 2023 na adresu: tereza.zurkova@nm.cz. Pro pasivní účast není registrace nutná, ale je možné se i na pasivní účast registrovat na výše uvedené adrese - zaregistrovaní účastníci budou průběžně informováni o organizaci celé akce. 

Těšíme se na Vaši účast!