Call for papers: Romantic Brass in Context

Call for papers: Romantic Brass in Context

Romantické žesťové nástroje v kontextu: žesťové nástroje 19. století ve vojenské, církevní, komorní, operní a orchestrální hudbě

Osvědčená Romantic Brass Symposia v Bernu představují aktuální výzkum dechových nástrojů, zaměřují se na hudbu dlouhého 19. století (1789–1914). Po konferencích o klapkové trubce a ofikleidě, lesních rozích, Saxových rozích, konzervaci historických žesťových nástrojů, trombonu a akustice je šestý ročník tohoto mezinárodního sympozia otevřen všem tématům souvisejícím s žesťovými nástroji, zejména v interakci s jejich hudebním kontextem. Koná se ve spolupráci s Historic Brass Society. Hlavní projevy pronesou Sandy Coffin, Ignace De Keyser, Trevor Herbert, Sabine Klaus, Arnold Myers a Anneke Scott.

Vítány jsou referáty, přednáškové recitály a koncerty s mluveným komentářem na všechna témata dechových nástrojů dlouhého 19. století, včetně historicky poučené interpretace, stylu, repertoáru, historie a nástrojů. Předpokládáme, že prezentace budou probíhat živě a osobně. Jednacím jazykem konference je angličtina. Referáty a přednášky by neměly být delší než 20 minut (+10 minut na diskusi); kratší prezentace (10 minut přezentace + 5 minut diskuse) jsou stejně vítány. Koncerty by neměly přesáhnout 45 minut. 

Více informací na tomto odkazu