Časopis Early Music

Časopis Early Music

dostupný online

Časopis Early Music je dostupný online na tomto odkazu. Časopis se zaměřuje obecně na problematiku starší hudby, řada studií je věnována rovněž problematice organologické (srov. například ročník 46, 2018).