Časopis Phoibos dostupný online

Časopis Phoibos dostupný online

Zeitschrift für Zupfmusik

Phoibos založili v roce 2008 Silvan Wagner a Yvonne Zehner jako tištěné periodikum vydávané každých šest měsíců. Do roku 2015 vyšlo v Passauer Verlag Karl Stutz celkem 15 vydání. Se smrtí Karla Stutze v září 2015 bylo zrušeno i nakladatelství. Od roku 2018 je Phoibos vydáván jako online časopis. Do tohoto formátu publikace se plánuje postupný převod obsahu starších tištěných vydání. 


Každé číslo Phoibosu má tematické zaměření, kterému je věnována polovina článků. Tato tematická část je doplněna volnými články, takže návrhy článků jsou vždy vítány, a to i mimo plánovaná hlavní témata, a mohou být v případě přijetí ihned publikovány.

Časopis je dostupný na tomto odkazu