Časopisy online:

Časopisy online:

The Journal of the Lute Society of America

Odborné periodikum The Journal of the Lute Society of America je vydáváno s periodicitou jednou ročně již od roku 1968. Tematicky se zaměřuje na výzkum loutny a příbuzných raných drnkacích chordofonů. Nyní se archiv časopisu zcela otevřel veřejnosti.

Kompletní ročníky časopisu jsou dostupné online na tomto odkazu.

Časopis dále vyzval k zasílání příspěvků do dalších čísel časopisu. Redaktorem a kontaktní osobou je John Griffiths (jagrif@me.com).