CfP: Archaeo-Luthiery

CfP: Archaeo-Luthiery

Řím, Itálie, 28. - 31. 8. 2024

U příležitosti 30. výročního zasedání Evropské asociace archeologů, které se bude konat od 28. do 31. srpna v Římě (Itálie), byla vyhlášena výzva k předkládání příspěvků na kolokvium o výrobě archeo-houslí aneb jak rozumět nástrojům z archeologického hlediska, od Keltů až po středověk.

Připustíme-li, že výroba houslí je definována jako řemeslo smyčcových nástrojů používaných dodnes, můžeme „archeo-houslařství“ nazvat řemeslem hudebních nástrojů minulosti, jejichž fyzické doklady jsou příliš kusé na to, aby bylo možné vytvořit jejich reprodukci, jako je to běžné u jiných nástrojů dochovaných v muzejních sbírkách. Archeohouslářství si klade za úkol rekonstruovat zmizelé nástroje, o nichž máme pouze nepřímé dokumenty, jako jsou archeologické pozůstatky a ikonografické a textové prameny. 

Podrobné informace na tomto odkazu.