Erik Pierre Hofmann: A Retrospective Newsletter (online)

Erik Pierre  Hofmann: A Retrospective Newsletter (online)

stavba a restaurování historické kytary

Erik Pierre  Hofmann, renomovaný restaurátor kytar, který se věnuje rovněž výzkumu historické kytary, publikoval v online dostupné podobě Newsletter, kde shrnuje své zkušenosti a vybrané práce, kterým se dosud věnoval. Publikace je dostupná v angličtině, němčině a francouzštině na tomto odkazu

Na webových stránkách E. P. Hofmanna se dále můžete seznámit s nástroji, které postavil či restauroval, ale také s dalšími zajímavými publikacemi, jejichž je autorem nebo editorem. K nim patří mj.:

  • The Renewed Guitar - The Instrument's Evolution Seen Through Period Pictures (1775-1925): publikace, která sleduje vrcholné období v historii kytary prostřednictvím dobové ikonografie (více než 550 vyobrazení), a to i dosud nepublikované a širší odborné veřejnosti neznámé. 

  • Stauffer & Co. - The Viennese Guitar of the 19th Century: kniha představuje život a dílo jedné z klíčových postav stavby kytar, vídeňského kytaráře Georga Stauffera a jeho pokračovatelů. 


 

Obě publikace budou brzy dostupné též v knihovně MCMI.