Etický kodex pro muzea a pro konzervátory-restaurátory

Etický kodex pro muzea a pro konzervátory-restaurátory

V sekci čítárna můžete nalézt nové texty týkající se sledované problematiky.

V sekci čítárna můžete nyní nalézt texty týkající se konzervátorské a restaurátorské etiky a také etiky muzejní obecně. Jedná se o standardizované normy ICOMu a Asociace muzeí a galerií ČR. Jelikož s k těmto textům budeme v našich příspěvcích častěji vracet, můžete se takto seznámit s jejich plným zněním. → Čítárna.