Historické katalogy výrobců hudebních nástrojů

Správná identifikace historických hudebních nástrojů a jejich výrobců může být v mnoha ohledem problematická. Zajímavou a obvykle vysoce praktickou pomůcku v tomto ohledu představují dobové katalogy výrobců hudebních nástrojů. Ty jsou zdrojem mnohých informací nejen o výrobci samém, ale právě o nástrojových druzích, jejichž stavbou se zabýval, případně o těch, u nuchž pouze zprostředkovával prodej. V neposlední řadě jsou tyto materiály vynikajícím zdrojem dobové terminologie. Z toho důvodu jsme se rozhodli zařadit mezi sdílené zdroje informací právě tyto historické katalogy. Jsou řazeny chronologicky a v případě, že se jedná o katalogy dostupné v knihovně Českého muzea hudby, je u jednotlivých záznamů uveden symbol knížky, který odkazuje na konkrétní záznam v knihovním katalogu. Blíže viz Historické katalogy výrobců hudebních nástrojů v záložce Zdroje