Konference MCMI 2022: Dokumentace, konzervace a restaurování hudebních nástrojů

Konference MCMI 2022: Dokumentace, konzervace a restaurování hudebních nástrojů

Vyhlášení a výzva k podání přihlášek

Ve dnech 12. a 13. října 2022 se uskuteční v budově Českého muzea hudby v Praze konference Metodického centra dokumentace, konzervace a restaurování hudebních nástrojů. Vítány jsou příspěvky přímo se týkající tématu konference (dokumentace / preventivní konzervace / konzervace / restaurování hudebních nástrojů), ale rovněž příspěvky z širších tematicky příbuzných oborů. Součástí konference je exkurze do restaurátorských dílen a komentovaná prohlídka expozice Českého muzea hudby.

Délka jednotlivých příspěvků je 20 minut (+ 10 minut diskuze). V případě zájmu autora je možné příspěvek publikovat v elektronickém sborníku z konference, který bude veřejně přístupný na webu Metodického centra. Více informací na www.mcmi.cz/konferenceMCMI.

V případě zájmu o aktivní účast, prosím, zašlete název příspěvku, stručný abstrakt  a krátké info o autorovi. Přihlášky, prosím, zasílejte nejpozději do 30. 4. 2022 na adresu: tereza.zurkova@nm.cz. Předpokládáme, že pasivní účast nebude v letošním roce omezená z důvodu protipandemických opatření, přesto je však možné se i na pasivní účast registrovat na výše uvedené adrese. V případě protipandemických omezení budou registrovaní účastníci konference upřednostněni.

Těšíme se na Vaši účast!