Konference MCMI 2022: Program

Dokumentace, konzervace a restaurování hudebních nástrojů

Program konference zde.