KONFERENCE MCMI PŘESUNUTA NA ROK 2021!!!

KONFERENCE MCMI PŘESUNUTA NA ROK 2021!!!

Téma: Dokumentace, konzervace a restaurování hudebních nástrojů

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

vzhledem ke stávající situaci jsme se rozhodli konání konference Metodického centra dokumentace, konzervace a restaurování hudebních nástrojů přesunout na příští rok. O přesném datu náhradního termínu budeme včas informovat. Věřím, že se podaří konferenci uskutečnit příští rok se stejným zájmem, se stejně početnou účastí a za přívětivějších podmínek.