Mezinárodní centrum pro výzkum dechové hudby „Pannonische Forschungsstelle“:

PFS Research Award 2023

„Pannonische Forschungsstelle“ (PFS) / Mezinárodní centrum pro výzkum dechové hudby ve Štýrském Hradci je unikátní instituce pro výzkum dechové hudby v Evropě. Hlavní důraz je kladen na sběr historických materiálů a notových archivů a také na rozšiřování odborné literatury a notového materiálu, který je podkladem pro další výzkum. Společně s International Society for Research and Promotion of Wind Music (IGEB) tvoří výzkumné centrum síť odborných kontaktů napříč badateli dechové hudby z celého světa.

PFS podporuje výzkum a vědeckou práci o dechové hudbě všech druhů a vyzývá k zasílání magisterských prací do soutěže PFS Research Award 2023. Nominace jsou otevřené v oblasti výzkumu dechové hudby v Evropě a zejména v německy mluvících zemích (vojenská dechová hudba, instrumentální hudba, skladatelé, repertoár atd.).

Upřednostněn bude vědecký výzkum dechové hudby v německy mluvících zemích, ale mohou být předloženy i diplomové práce v angličtině, francouzštině, španělštině a italštině, které byly sepsány v období od 1. ledna 2019 do 1. června 2023. Vítěz ceny obdrží cenu za výzkum ve výši 1 000 EUR a bude pozván na příští virtuální konferenci IGEB. 

Příspěvek ve formě digitálního souboru ve formátu PDF a krátkého životopisu (max. 150 slov včetně kontaktních údajů) zašlete na adresu david.gasche@kug.ac.at. Termín odevzdání: 30. června 2023 Zájemci budou informováni nejpozději do konce září 2023. Další informace nebo dotazy: Dr. David Gasche: david.gasche@kug.ac.at.