Nabídka postgraduálního studia (umění, humanitní vědy, konzervace, knihovnictví)

Nabídka postgraduálního studia (umění, humanitní vědy, konzervace, knihovnictví)

Yale University


Yale University vyhlásila postbakalářský program pro absolventy, kteří mají v úmyslu pokračovat v kariéře jako profesionálové v oblasti kulturního dědictví. Tyto dvouleté pozice jsou určeny k přípravě účastníků na postgraduální studium v ​​oborech souvisejících s výzkumem a praxí kulturního dědictví. První rok se zaměřuje na přípravu GRE, výzkumné a knihovnické dovednosti a speciálně navržený kurz postgraduálního studia. Druhý rok programu je praxe, při které budou studenti pracovat s konkrétními muzejními a knihovními sbírkami na základě svého zájmu, schopností a profesních cílů. Během tohoto roku budou účastníci mentorováni odbornými pracovníky Yale, včetně konzervátorů, kurátorů a vědců, aby bylo zajištěno, že akademické výsledky budou vyváženy praktickými zkušenostmi. Znalosti a dovednosti, které účastníci rozvinou během tohoto dvouletého programu, je připraví na úspěch v oborech umění, humanitních věd, včetně dějin umění, dále v oblasti konzervace, knihovnictví a chemie.

Více informací zde.