Nicholas Pyall:

Nicholas Pyall:

The Viennese Guitar and its Influence in North America: Form, Use, Stringing, and Social Associations

Doktorská práce zabývající se vlivem vídeňských kytar na stavbu nástrojů v severní Americe je nyní dostupná online na tomto odkazu. Autor shrnuje uvedenou problematiku komplexně na více než 600 stranách a přináší navíc informace a fotografie o dobových nástrojích ze soukromých, běžně nědostupných sbírek.