Nová publikace:

Nová publikace:

Harfy ve sbírce Národního muzea – Českého muzea hudby / Harps in the Collection of the National Museum – Czech Museum of Music

Publikace se zaměřuje na prezentaci sbírky harf v Národním muzeu – Českém muzeu hudby (dále NM ČMH). Její základ tvoří katalog, který doprovází text s těžištěm v české problematice a v historii, s níž harfy v muzejní sbírce bezprostředně souvisejí. Smyslem tedy není všeobecné pojednání o vývoji harfy a jejích historicky významných stadiích, ale zaměření na česká specifika, charakteristická pro dějiny nástroje na našem území, která se jakkoliv vztahují k nástrojům ve sbírce NM ČMH. Kniha je určena muzejním pracovníkům, restaurátorům, konzervátorům, výrobcům harf, hudebním historikům, ale i praktickým hudebníkům – harfistům, zájemcům o hudební nástroj z hlediska užitého umění, běžným návštěvníkům muzeí a širší laické veřejnosti.

Knihu lze zakoupit na webu Národního muzea nebo jako e-knihu v internetovém obchodě Palmknihy.