Nové přírůstky v knihovně MCMI

MCMI průběžně rozšiřuje svou příruční knihovnu o tituly tematicky se věnující problematice dokumentace, konzervace a restaurování hudebních nástrojů. Knihy z příruční knihovny je možné objednat si k prezenčnímu studiu do studovny Českého muzea hudby

V loňském roce se nám podařilo rozšířit knihovnu o řadu nových a velice zajímavých titulů. Přehled nově zakoupených publikací se stručnými anotacemi:

Alla ricerca dei suoni perduti

Katalog obsahuje několik témat: historii klavíru, harfy, žaltáře a strunných drnkacích nástrojů. Je zde prezentováno 60 nástrojů ze sbírky hudebních nástrojů Fernandy Giulini. Každému nástroji předchází úvod do jeho historie (tedy zrod nástroje a jeho vývoj od vzniku až po současnost). Katalog doplňují eseje o umění a muzikologii a dvě CD, která spojují požitek z hudby s uměním reprezentovaným výtvarnou výzdobou nástrojů.

Liszt e il suono di Erard

Kniha obdržela v Paříži „Prix du beau livre“, což je jedna z cen udělovaných v rámci Prix des Muses. Kniha vyšla u příležitosti dvoustého výročí skladatelova narození a jejím editorem je Nicolas Dufetel. Publikace obsahuje eseje o Lisztově životě v Paříži, kdy se zrodilo pouto s rodinou Érardů, výrobci pian, a rozvíjelo se téměř padesát let skladatelova života. Kolektiv francouzských a italských autorů vypráví příběh cesty do Itálie a míst, která inspirovala Liszta k jeho skladbám. Kniha reflektuje také Lisztův vztah s Chopinem a zabývá se světem, který se točil kolem rodiny Érardů a jejich koncertních sálů. Kniha je doplněna o katalogové záznamy Érardových klavírů a harf (celkem 7 nástrojů). Vydání je doplněno 2 CD nahraných sólových a komorních skladeb dokumentujících proměnu Érardova zvuku, od nejstarších Lisztových skladeb až po jeho poslední kompozice.

Restauro e Conservazione degli Strumenti Musicali Antichi

Tato kniha pojednává o problematice restaurování a konzervace hudebních nástrojů počínaje výjimečným objevem: prvním nástrojem, který Bartomoleo Cristofori (vynalezce kladívkového klavíru) sestrojil pro medicejský dvůr v roce 1690. Tento nástroj ("spinetta ovale") byl považován za ztracený více než tři sta let, dokud nebyl nalezen v pozůstalosti Stefana Bardiniho v roce 1999. Práce restaurátorů, sběratelů a kurátorů a konzervátorů některých z nejvýznamnějších muzeí hudebních nástrojů v Evropě a Spojených státech se zaměřují na tento nástroj. Počínaje konkrétním případem nabízejí široký přehled různých přístupů k restaurování a konzervaci hudebních nástrojů obecně. Kromě toho se zabývají otázkami norem, etiky a historické praxe, kopiemi historických nástrojů v Itálii, Francii a Německu a předkládají řadu praktických návrhů s důrazem na různé potřeby, hlediska a tradice.

The Danish Music Museum

Cestujte zpět do historie hudby a zažijte starobylé bronzové lury i krásnou Violinu Arpa v tomto katalogu dánské nástrojové sbírky. Dánské hudební muzeum bylo založeno v roce 1898 a expozice zahrnuje hudební nástroje z Evropy, Asie a Afriky od doby bronzové, přes historii až po 21. století. Nově navržená expozice muzeí je rozdělena do dvou odlišných tras – jedné, která ukazuje vývoj v Dánsku od bronzových lurů, a jedné, která vychází ze středověku a pokračuje napříč evropskými obdobími, dokud se obě stopy nepotkají v globalizaci ve 20. století. 

Namhafte Pianisten im Aufnahmesalon Hupfeld

Tato kniha je – ve více než jednom smyslu – albem umělce s dosud nepublikovanými raritami. Více než padesát historických fotografií ukazuje prodejní prostory a nahrávací salony firmy Hupfeld. Fotografie pořízené v letech 1907 až 1910 odrážejí snahu největšího výrobního závodu na mechanická piana najmout ty nejzkušenější a nejslavnější klavíristy, kteří by nahrávali z děrovaných papírových rolí. Umělci zakázky rádi přijali; vždyť šlo o technicky vyzrálou metodu záznamu a ukládání sofistikovaných skladeb i s jemnými dynamickými nuancemi. Album umožňuje nahlédnout do zákulisí této zajímavé kapitoly hudební historie.

Gli strumenti musicali di Palazzo Mirto

Svazek ilustruje konstruktivní zvláštnosti a události spojené s dějinami cenných hudebních nástrojů uchovávaných v muzeu Palazzo Mirto (Palermo), které v roce 2011 prošlo funkční rekonstrukcí. Sbírka obsahuje dvoje francouzské hudební hodiny z konce 18. století, vzácné válcové varhany Vídeňana Antona Beyera (Neapol, kolem roku 1840), křídlo Mathiase Jakesche (Vídeň, kolem roku 1827), křídlo Pleyela Wolffa et Compagnie (Paříž, 1858), pianino z manufaktury Koelliker & Grammer (Curych, cca 1870). Kniha se věnuje také popisu restaurování těchto nástrojů.

Conservazione e restauro degli organi storici

Čtvrtý svazek z cyklu publikací, které vydalo Istituto Centrale del Restauro. Kniha si klade za cíl zpřístupnit kognitivní a operační nástroje nezbytné pro adekvátní řízení této specifické oblasti hudební kultury. Záměrem je rovněž poskytnout neodborníkům základní prvky pro nepovrchní pochopení problematiky spojené s konzervací a restaurováním tak extrémně složitého artefaktu, jakým jsou varhany.

Wenn Engel musizieren - Musikinstrumente von 1594 im Freiberger Dom

Třicet převážně originálních hudebních nástrojů v rukou andělů hrajících hudbu vysoko pod klenutým stropem pohřební kaple ve Freibergské katedrále je jedinečným svědectvím o saské výrobě hudebních nástrojů v 16. století. Mnoho z nich pochází z dílen výrobců houslí a loutn ve vesnicích Randeck a Helbigsdorf jižně od Freibergu. Kniha nastiňuje historické a uměleckohistorické pozadí nástrojů a dokresluje jej unikátními fotografiemi postav. S mimořádnou krásou demonstruje to, co bylo zamýšleno k praktickému provozování hudby a nyní může být znovu slyšeno díky nově vytvořeným kopiím. 

Nella Bottega del Liutaio

Publikace se zabývá historií a vývojem techniky stavby strunných a drnkacích hudebních nástrojů od středověku až po novověk, oslovuje studenty akademických oborů vysokých škol a konzervatoří, ale také všechny, kteří se jako prostí amatéři zajímají o svět výroby houslí. Jsou zkoumány rodiny louten a kytar, stejně jako violy a violy da braccio (stále vyráběné v loutnářských dílnách), aniž by byly opomíjeni jejich příslušní (a někdy problematičtí) předchůdci. Kapitolám o různých typech nástrojů předchází exkurs o stavu organologie a o dosud otevřených výzvách včetně otázek souvisejících s nomenklaturou (která zatím není jasná a jednoznačná). a konzervace (s ohledem na nevyhnutelnou evoluci a transformaci, k níž došlo v průběhu času), jakož i na zajímavý metodologický (a etický) problém spojený s restaurováním. Dostatek prostoru je také věnován zdrojům pro organologický výzkum s cílem poskytnout užitečnou a praktickou orientaci těm, kteří chtějí začít zkoumat toto pestré kulturní dědictví. 

Il cembalo a martelli da Bartolomeo Cristofori a Giovanni Ferrini

Bartolomeo Cristofori je jedním z nejznámějších výrobců hudebních nástrojů. Jeho slávu vděčí především vynálezu klavíru, jehož sofistikovanou kladívkovou mechaniku přepracoval jeho žák a nástupce Giovanni Ferrini. Tento svazek představuje sborník z mezinárodní konference konané v Bologni v roce 2017. Eseje v něm shromážděné, některé v italštině a některé v angličtině, napsané mezinárodními odborníky, analyzují dílo Cristoforiho, Ferriniho a jejich následovníků tím, že je spojují s dokumentárními zdroji času.

Strumentaio. Il costruttore di strumenti musicali nella tradizione occidentale

Hudební nástroje byly a jsou předmětem zájmu a studia pro své fungování a zvukové vlastnosti, stejně jako pro své historické pozadí a pro estetický zájem, který často vzbuzují: mnohem méně prozkoumaná a známá je naopak postava jejich tvůrce. Svazek si klade za cíl popsat tuto sugestivní řemeslnou činnost tím, že se jí věnuje převážně z historického hlediska a analyzuje řadu zvláště reprezentativních emblematických případů. Od Dantova loutnisty Belacqua, který skutečně existoval, přes různé stavitele zvonů a varhan rozesetých po celé Evropě, se pak přesouvá k mnoha renesančním příkladům (to je případ Lorenza Gusnasca, osobního houslaře Isabelly d'Este nebo Leonarda da Vinciho, konstruktéra neobvyklých hudebních strojů), do okruhu antverpských stavitelů cembal, do cechu "faiseurs d'instruments" z Paříže, ke slavným výrobcům strun z Říma a Neapole. Výroba hudebních nástrojů v rámci korporativního systému zaujímá centrální část svazku, v němž se hovoří o překvapivé imigraci davu německých houslařů do Itálie. Moderní historii je věnována oddíl analyzující případy více či méně radikální industrializace, které proměnily jak výrobní systém, tak marketingový systém celého odvětví.