Panagiotis Poulopoulos: The Erard Grecian Harp in Regency England

Panagiotis Poulopoulos: The Erard Grecian Harp in Regency England

kniha dostupná online

Na počátku 19. století se harfa proměnila v sofistikovaný nástroj, který se stal stejně populárním jako klavír. To bylo z velké části výsledkem intenzivního technického, hudebního a vizuálního vylepšování harfy, které postupně vedlo k přechodu z jednozářezové pedálové harfy na dvouzářezovou. Významnou roli v tomto procesu sehrál Sébastien Erard (1752-1831), neúnavný vynálezce a plodný výrobce harf a klavírů provozující pobočky v Paříži a Londýně. Se zavedením takzvaného „řeckého“ modelu v roce 1811, první komerčně vyráběné dvouzářezové harfy, se firmě Erard podařilo prosadit harfu nejen jako nový, nejmodernější nástroj, ale také jako mocný symbol luxusu, bohatství a postavení.

Kniha Panagiotise Poulopoulose, čerpající ze široké škály primárních zdrojů, včetně dochovaných nástrojů, archivních dokumentů a ikonografických důkazů, poskytuje komplexní přehled o vývoji, výrobě a použití harfy Erard Grecian. Inovativní přístupy používané firmou Erard při výrobě a marketingu harf jsou poměřovány s konkurencí, ale také s prací předních podnikatelů v příbuzných oborech, od mechanických zařízení a přesných nástrojů Jamese Watta, Henryho Maudslaye nebo Jacquese Holtzapffela až po ozdobnou keramiku Josiaha Wedgwooda či hodiny a hodinky George Priora nebo Abrahama-Louise Bregueta. Kromě toho kniha zkoumá všudypřítomnou roli harfy ve vzdělávání, umění, módě a literatuře a pojednává o tom, jak obraz a vnímání tohoto nástroje utvářely převratné pokroky, jako byla průmyslová revoluce, neoklasicismus a napoleonských válek.

Kniha je dostupná online na tomto odkazu.