Pozvánka na výstavu:

UN SOUFFLE DE MODERNITÉ! CAMILLE SAINT-SAËNS ET LES INSTRUMENTS À VENT / 

A Breath of Modernity! Camille Saint-Saëns and Wind Instruments

Ke stému výročí smrti Camilla Saint-Saënse (1835-1921) uspořádalo Le Musée des instruments à vent ve spolupráci s muzikologickým pracovištěm sorbonské univerzity výstavu věnující se vztahu skladatele k dechovým hudebním nástrojům, kterým věnoval kolem padesáti svých opusů a k nimž ho pojil jeho celoživotní zájem o hledání nových výrazových prostředků. Jeho kompozice pro dechové nástroje využívají plně všech technických možností těchto nástrojů a jejich výrazového bohatství a přispěly k tomu, že kompozice pro dechové nástroje opět stanuly na vrcholu zájmu. 

Více informací k výstavě lze nalézt zde

Katalog výstavy je možné objednat na adrese: miv@epn-agglo.fr.