Pozvánka na výstavu:

Pozvánka na výstavu:

LA COUTURE-BOUSSEY

REGARDS SUR LA FACTURE INSTRUMENTALE 

Muzeum dechových nástrojů La Couture-Boussey je od svého založení v roce 1888 až do 90. let 20. století úzce spjato s výrobní činností regionu La Couture, známého též jako „kolébka výroby dechových nástrojů“ od 17. století. Muzeum uspořádalo výstavu prezentující tuto bohatou historii. Výstava byla otevřena 24. září 2022 a potrvá až do 26. března 2023. Představuje souhrnný pohled na výrobu hudebních nástrojů v této oblasti. Místní osobnosti přispěli k pověsti a slávě této malé obce v Normandii. Jejich pokročilá úroveň know-how a technického mistrovství, jejich vynalézavost, hudební dovednosti a schopnost spolupracovat s předními umělci úspěšně přispěly k rozvoji výrobních technik, ke zlepšení tónu a kvality nástrojů, jakož i k vytvoření efektivních obchodních sítí. Postupem času tato výrobní činnost hluboce poznamenala La Couture-Boussey svou stopou, a to i v její topografii. Vyprávět příběh výroby nástrojů v La Couture-Boussey tedy znamená vystopovat společenskou historii území, organizaci práce doma, v dílnách (které byly často epicentry rodinného života) nebo v továrně. K výstavě byla vydána též kniha shrnující tuto významou kapitolu v historii francouzské nástrojařské tradice.  

Několik fotografií z výstavy najdete zde a úryvek z knihy zde. Knihu je možné zakoupit zasláním požadavku na adresu: miv@epn-agglo.fr. Další informace na této adrese.