PROGRAM:

PROGRAM:

Konference konzervátorů a restaurátorů (Klatovy 2021)

Program konference zde.

Metodické centrum konzervace Technického muzea v Brně (MCK TMB) ve spolupráci s Komisí konzervátorů-restaurátorů Asociace muzeí a galerií (Komise KR) a Vlastivědným muzeem Dr. Hostaše v Klatovech, p. o. společně pořádají 29. ročník Konference konzervátorů-restaurátorů. Konference se koná s podporou Ministerstva kultury ČR, Asociace muzeí a galerií ČR a Českého výboru Mezinárodní rady muzeí – ICOM.

Konference se uskuteční v prostorách MKS Klatovy – Kulturní dům Družba, Domažlická 767, Klatovy III, 339 01 Klatovy.

Cíl konference
Konference přinese nové trendy a příklady správné praxe v péči o kulturní dědictví. Poskytne prostor pro vzájemnou výměnu poznatků a zkušeností v oblasti konzervování-restaurování. Na konferenci budou prezentovány aktuální výsledky vědeckého zkoumání historických materiálů, nových postupů
a prostředků určených pro jejich ošetření a dlouhodobé uchovávání, stejně tak i případové studie zásahů na konkrétních předmětech movitého i nemovitého kulturního dědictví. Pozornost bude též věnována etickým otázkám výkonu profese konzervátora-restaurátora ve srovnání se zahraničními standardy. Konference proběhne formou přednášek a posterových prezentací s následnou diskuzí. Nedílnou součástí programu bude také odborná exkurze, zaměřená na představení významných muzejních sbírek a památek města Klatovy a Plzeňského kraje. V rámci konference se bude konat též Plenární zasedání Komise konzervátorů-restaurátorů AMG čítající více jak 270 členů.