Program konference MCMI 2023

Program konference MCMI 2023

Dokumentace, konzervace a restaurování hudebních nástrojů

Praha, 18. a 19. října 2023

Srdečně Vás zveme na letošní konferenci. Program včetně abstraktů a kontaktů na přednášející je možné najít na tomto odkazu. Těšit se můžete opět na zajímavé příspěvky z oblasti dokumentace, konzervace a restaurování hudebních nástrojů včetně několika hudebních ukázek. Budeme se na Vás těšit!