Sborník z konference MCMI 2021 online

Dokumentace, konzervace a restaurování hudebních nástrojů

Sborník je dostupný v sekci Konference MCMI. Zde naleznete veškeré informace k proběhlým i chystaným konferencím Metodického centra.