Sborník z konference MCMI 2022

Sborník z konference MCMI 2022

dostupný online

Sborník z konference Dokumentace, konzervace a restaurování hudebních nástrojů, který se konal v Českém muzeu hudby v roce 2022, je dostupný online. Zároveň Vás tímto zveme na letošní konferenci, která proběhne 18. a 19. října 2023 v Českém muzeu hudby. Program letošní konference bude zveřejněn v průběhu září. Aktualizované informace stejně jako informace o proběhlých ročnících lze nalézt v sekci Konference MCMI