Sigal Early Keyboard Festival

Sigal Early Keyboard Festival

10.-12.března 2022, Sigal Music Museum, 516 Buncombe Street, Greenville, SC 29601

Sigal Music Museum pořádá první ročník Sigal Early Keyboard Festival. Program bude zahrnovat jak teoretické příspěvky tematicky se vztahující k historii ranných strunných klávesových nástrojů, tak hudební vstupy a recitály. Program završí závěrečný slavnostní koncert, který představí nástroje ze sbírky muzea. Pro zájemce o recitál jsou k dispozici níže uvedené nástroje z muzejní sbírky:

  • cembala: anonymní 1660, Kirkman 1761, Taskin 1769, Dulcken 1745
  • spinety: Keene & Brackley 1712, Kirkman 1742
  • klavíry: Stein 1784, Walter & Son 1815, Schanz 1824, Broadwood 1845, Erard 1863
  • stolové klavíry: Longman & Clementi 1799, R & W Nunns 1830, Nunns & Clark 1834
  • klavichord: anonymní španělský nástroj 1780

 Registrace je možná na tomto odkazu. Více informací zde.

Muzeum nabízí na svých stránkách také virtuální knihovnu zvukových nahrávek vybraných hudebních nástrojů ze své sbírky. "Listening Room" je dostupný zde.

Dvoumanuálové cembalo, Jacob Kirkman, London, 1761 (Sigal Music Museum)