Spuštění databáze

Spuštění databáze

V záložce Databáze byly spuštěny dvě databáze, které mají sloužit k základní rešerši hudebních nástrojů v českých sbírkách a jejich výrobců. Obě databáze jsou průběžně doplňovány.

Databáze nástrojů: shromažďuje informace o nástrojích zdokumentovaných v rámci činnosti MCMI. Náhledové fotografie hudebních nástrojů jsou možné pouze v tom případě, že vlastníci nebo správci těchto nástrojů zveřejnění fotografie umožní. Přejít do databáze nástrojů.

Databáze výrobců: abecedně řazená databáze výrobců přináší souhrn informací o výrobcích hudebních nástrojů převážně českého původu. Seznam výrobců vychází z papírové databáze uložené na oddělení hudebních nástrojů Českého muzea hudby, která byla budována po několik desítek let. Při zpracování jednotlivých záznamů jsou do textu zahrnuty poznatky nejnovější literatury. Zpracování jednotlivých záznamů je postupné a dosud nezpracované záznamy jsou označeny "ve zpracování". Pokud potřebujete znát životopisné údaje některého dosud nezpracovaného výrobce ze seznamu, neváhejte se na nás obrátit a váš požadavek bude zpracován přednostně. Přejít do databáze výrobců.