The Viola da Gamba Society Journal

The Viola da Gamba Society Journal

archiv časopisu dostupný online


Časopis The Viola da Gamba Society Journal vychází přibližně jednou ročně a je významným fórem pro výzkum smyčcových nástrojů, zejména starých viol. Pokud to okolnosti dovolují, každé číslo zdůrazňuje určité „téma“, i když vedle nich mohou být zahrnuty i jiné než tematické články. Archiv časopisu je dostupný na tomto odkazu.