The Viola da Gamba Society Journal

The Viola da Gamba Society Journal

Archiv časopisu dostupný online

Časopis vychází přibližně jednou ročně a je i nadále významným fórem pro výzkum strunných smyčcových nástrojů, zejména viol. Pokud to okolnosti dovolují, každé číslo zdůrazňuje určité „téma“, i když vedle nich mohou být zahrnuty i jiné než tematické články. První číslo, které editoval Andrew Ashbee, se zabývá „zdroji“. Volume Two (2008), editoval Peter Holman, zdůrazňuje violovou hudbu po „zlatém věku“ sedmnáctého století. Archiv časopisu je dostupný na tomto odkazu a Chelys na tomto odkazu.