THEORY, TECHNOLOGY AND METHODS: MUSEUMS' INTERPRETATION OF MUSICAL TRADITIONS

THEORY, TECHNOLOGY AND METHODS: MUSEUMS' INTERPRETATION OF MUSICAL TRADITIONS

sborník z 58. ročníku výroční konference CIMCIM (2018)

CIMCIM aktivně podporuje mezinárodní spolupráci v oblasti hudebních muzeí a sbírek již od roku 1960 a od té doby se výroční konference staly jeho nejznámější aktivitou, která přitahuje delegáty institucí z celého světa, aby diskutovali o naléhavých problémech v oblasti interpretace, péče, šíření a udržitelnost hudebního dědictví v muzeích. Od roku 1960 se členové CIMCIM setkali ve více než 25 zemích, aby diskutovali o měnícím se světě hudebních muzeí a lépe porozuměli tomu, jak každá z těchto zemí interpretuje, uchovává a prezentuje své hudební dědictví prostřednictvím muzejních institucí. 
Z tohoto důvodu bylo pro CIMCIM obzvláště důležité sejít se poprvé v Číně, zemi, která je domovem jedněch z nejstarších sbírek hudebních nástrojů na světě. Konference, která se konala ve Wuhanu a Šanghaji v Číně ve dnech 10. až 16. září 2018, představila téma "Teorie, technologie a metody: muzejní interpretace hudebních tradic" prostřednictvím asi 130 vědců a kurátorů z 19 zemí, kteří se účastnili konference a z různých úhlů ilustrovali význam a strategii sbírání a vystavování hudebních nástrojů jako jedinečného typu předětů v muzejním kontextu.

Sborník z této konference je nyní dostupný online na tomto odkazu