Upozornění na nové organologické publikace

Přinášíme přehled několik recentních organologických publikací:

  • Music and Instruments of the Elizabethan Age: The Eglantine Table (Edited by Michael Fleming and Christopher Page). Období vlády Alžběty I. (1558-1603) je obvykle vnímán jako zlatý věk anglické hudby. Publikace představuje na základě průzkumu výzdoby intarzovaného stolu (tzv. Eglantine Table), který zachycuje hudební nástroje, hudbu a hudební kulturu doby alžbětinské. Více informací zde.

  • Music and Instruments of the Middle Ages: Essays in Honour of Christopher Page (Edited by Tess Knighton and David Skinner). Christopher Page patří k předním odborníkům a interpretům středověké hudební kultury. Sborník věnovaný jeho osobě reflektuje téma v širokém záběru od středověké hudební teorie, přes historiografii středověké hudby, ikonografii a interpretaci. Více informací zde.