Výzva k předkládání příspěvků na konferenci „Výzkum provenience hudebních nástrojů“

Výzva k předkládání příspěvků na konferenci „Výzkum provenience hudebních nástrojů“

17. a 18. října 2024

Historisches Museum Basel

V posledních letech nabývá na významu výzkum provenience hudebních nástrojů. Tomuto tématu se bude věnovat i letošní konference v Basileji. Konference se řídí interdisciplinárním přístupem a jejím cílem je diskutovat o různých pohledech a přístupech k výzkumu provenience hudebních nástrojů za účelem vzájemné podpory. Cílovými skupinami jsou badatelé, houslaři, muzikologové a další odborníci, jako jsou prodejci nástrojů a archiváři, ale i sběratelé. 
Jazyky přednášek budou němčina a angličtina. Abstrakty v maximálním rozsahu 5000 znaků (včetně mezer) posílejte do 14. dubna 2024 na adresu: provenienzforschung.hmb@bs.ch. Potvrzení o přijetí přednášky proběhne koncem dubna. V případě přijetí je třeba odevzdat prezentaci a písemnou verzi příspěvku do 30. září 2024. Forma, jakou budou příspěvky zveřejněny, zatím nebyla stanovena.

Další informace na tomto odkazu.