Záznam z konference CIMCIM 2021 dostupný online:

Global Crises and Music Museums

Záznam z konference je možné sledovat na tomto youtube kanálu.

Seznam účastníků konference včetně kontaktů můžete nalézt zde