Zpráva z mezinárodní konference hudebních nástrojů ve skotském Edinburghu

Zpráva z mezinárodní konference hudebních nástrojů ve skotském Edinburghu

Domestic Music Making and its Instruments 

Daniela Kotašová 

Město Edinburgh je pro hudební organologii pozoruhodné nejen proto, že se zde nachází významná sbírka historických hudebních nástrojů, která je pod správou The University of Edinburgh, ale mimořádný je rovněž průkopnický výzkum nástrojů v rámci doktorského studia na tamní univerzitě. Není proto náhoda, že se letos právě ve skotské metropoli konala mezinárodní konference The Galpin Society. Tato společnost byla založena v roce 1946 jako připomínka kanovníka Francise W. Galpina (1858–1945). Oblíbený farář se celý život zajímal o studium, sbírání, hru i výrobu hudebních nástrojů. Jeho nadšení se odráží v širokém záběru Galpinovy společnosti, jejímž cílem je propagovat studium všech nástrojových druhů.  

Během pracovně nabitých čtyř dnů od čtvrtka 23. 6. do neděle 26. 6. 2022 se v Edinburghu sešli specialisté z řad muzejních pracovníků, praktických hráčů na hudební nástroje, stejně tak i restaurátorů, konzervátorů a dalších odborníků i nadšenců. Konference se konala v St Cecilia´s Hall v Edinburghu a jejím tématem bylo „Domestic Music Making and its Instruments“. Během hlavního zasedání od čtvrtka do soboty bylo předneseno celkem 44 příspěvků, které osobně představili odborníci z Austrálie, Rakouska, Belgie, Francie, Německa, Japonska, Slovenska, Španělska, Švédska, Švýcarska, Velké Británie a USA. Prezentace pokryly širokou škálu hudebně organologických témat z oboru strunných klávesových nástrojů, smyčcových, drnkacích a zejména dřevěných dechových a nátrubkových nástrojů. Za tematické okruhy příspěvků jmenuji například archivní, resp. biografický výzkum výrobců nebo firem hudebních nástrojů, konstrukční a technické znaky, různé pohledy na dekoraci a design nástroje, akustické vlastnosti nástrojů. Osobně mě nejvíce zaujaly sekce věnované interpretaci ikonografických a písemných pramenů. Stejně tak i možnosti metodiky organologického výzkumu, které bohatě uplatňují širokou škálu sociálních médií. Nechyběla ani témata zaměřená na socioekonomické a kulturní aspekty výroby a obchody s nástroji, stejně jako otázky konzervace a restaurování historických hudebních nástrojů. Celý program, včetně anotací k prezentacím a biografickým údajům přednášejících, jsou dostupné online na adrese GS CONFERENCE 2022 TIMETABLE a GS CONFERENCE 2022 ABSTRACTS [1. 7. 2022]. 

Původní počet žádostí o prezentaci na konferenci byl vyšší než finální výběr řečníků, přičemž jeho výběr ze zaslaných přihlášek koordinoval organizační výbor Galpinovy společnosti. Mezi účastníky konference proto vznikla různorodá skladba národností i věku, což vedlo k podnětné diskusi. Pro studenty a organology mladší 25 let byla také možnost zúčastnit se ceny za vynikající debutovou práci, která spočívá v prezentaci výsledků svého výzkumu na konferenci Galpinovy společnosti ("Galpin Society Debut Paper Award 2022").  

Jednotlivé přednášky byly rozděleny do 12 sekcí, které byly vždy tematicky soustředěny na určitou nástrojovou skupinu. Moje prezentace pod názvem „The Harps of Czech instrument maker Alois Červenka“ se konala v sobotu odpoledne a spadala do úseku strunných drnkacích chordofonů. Někteří mluvčí využili audiovizuální materiál nebo dokonce ukázky na skutečné nástroje. Formáty příspěvků s krátkou a dlouhou minutáží (10 a 20 minut) umožnily prezentovat nejnovější výsledky své práce většímu počtu badatelů a dodaly tak programu větší flexibilitu a rozmanitost. Většina přednášek byla kvalitní a prezentována poutavým způsobem.  

            

Každý den konference byla do programu zařazena krátká „demonstration session“, která představila vybrané nástroje z univerzitní sbírky: například skotský mistr zahrál na housle skotských nástrojařů, profesor ofikleidy a serpentu na Royal Conservatoire of Scotland demonstroval kontrabasový serpent zvaný „Anakonda“, v sobotu byla provedena ukázka na vybrané strunné klávesové nástroje. 

Velké poděkování patří organizačnímu výboru konference, v čele s panem Arnoldem Meyersem, předsedou The Galpin Society, za dokonalý komunikační a logistický servis, započatý již několik měsíců před začátkem konference, a za udržení nabitého programu se všemi technickými záležitostmi. 

Pro mnohé účastníky byla konference navíc první příležitosti navštívit relativně nedávno zrekonstruovanou muzejní galerii v St Cecilia's Hall, kde se nachází univerzitní centrum hudebních nástrojů. Přestože je expozice limitována omezením historické budovy, nabízí bezpečné prostředí pro cenné sbírkové předměty, stejně tak i vhodnou dostupnost pro veřejnost. Součástí nově zrekonstruovaného muzea je také „průhledná“, resp. prosklená konzervátorská dílna, která umožňuje návštěvníkům přímo a v reálném čase sledovat průběh a techniky dlouhodobějšího restaurování historických nástrojů. 

Poslední den setkání – v neděli 26. června – byla zorganizována exkurze autokarem do města Kilmarnock v jihozápadní části Skotska. V menším městečku byl navštíven Dick Institut, kde je dočasně uložena pozoruhodná sbírka hudebních nástrojů z Dean Castle po dobu rekonstrukce hradu. Kurátoři místní sbírky nám umožnili mimořádný přístup do institutu, abychom si mohli prohlédnout kolekci strunných a dechových hudebních nástrojů. V odpoledních hodinách jsme využili možnost prohlídky venkovského parku v okolí děkanského zámku. 

Během několikadenní konference se konaly také přestávky na kávu, které byly výbornou příležitostí k setkání a navázání kontaktů s novými či „starými“ známými kolegy. Vrcholem společného setkání byl večerní banket v prostorách Pollock Halls Edinburgh. Zde se konalo mimo jiné vyhlášení a předání již zmíněné ceny pro studenty a mladé organology, kterou v letošním roce vyhrála doktorandka z Austrálie se specializací na historické strunné klávesové nástroje. 

Navzdory pověsti Edinburghu jako chladného i deštivého města, bylo velmi pěkné a slunné počasí, což vybízelo k večerním procházkám. Ještě dlouho po dvaadvacáté hodině bylo nebe nad Edinburghem prosvětlené díky letnímu období a umožnilo průzkum genia loci s ikonickými památkami, úzkými uličkami a malebnými zákoutími hlavního města Skotska. Svou účast na této konferenci považuji za skvělou příležitost k prezentaci části české sbírky hudebních nástrojů, která měla mezi západoevropskými účastníky konference velký ohlas. Domnívám se, že většina přednášejících stejně já, z Edinburghu odjížděla plna entuziasmu z velmi inspirujícího setkání.