Lesní roh přirozený parforsní

AEROFONY, nátrubkové

Kerner, Anton

1777

Wien / Vídeň

Popis

Parforsní lesní roh z mosazného plechu. Signovaný na věnci roztrubu. Konstrukce roztrubu metodou střihu a klínu. Vinutí 2 ½. Výztuha roztrubu věncem a drátem. Ústnicový nástavec bez rýhování. Nástroj sestaven ze dvou dílů. Spojení jednotlivých dílů pomocí jednoho spojovacího kroužku s rýhováním. Vnitřní část roztrubu opatřena černým nátěrem. Na věnci roztrubu na protější straně k signatuře výrobce ryté znaky E. L.

Nápisy

  • Anton Kerner Kaye Könige Hoff Waldhorn / und Trompe Macher.  . in Wienn  . 1777  . [znak dvouhlavého korunovaného orla]

Rozměry

  • průměr roztrubu: 279–284 mm
  • vzdálenost okraj roztrubu – ústnice: 504 mm
  • výška ke spodní části vinutí: 65 mm
  • výška k horní části vinutí: 579 mm
  • průměr vinutí: 467–505 mm
  • průměr ústnice: 7,5 mm
  • celková délka trubice: 4466 mm