Lesní roh přirozený parforsní

AEROFONY, nátrubkové

Kerner, Anton

1769

Wien / Vídeň

Popis

Parforsní lesní roh z mosazného plechu. Signovaný na věnci roztrubu. Konstrukce roztrubu metodou střihu a klínu. Vinutí 2 ½. Výztuha roztrubu věncem a drátem. Ústnicový nástavec složen ze tří částí a zdoben rýhováním. Nástroj sestaven ze tří dílů. Spojení jednotlivých dílů pomocí dvou spojovacích kroužků zdobených rýhováním. Dvojitá výztužná příčka mezi vinutím + ozvučníkem a vinutím + ústnicovým nástavcem.

Nápisy

  • ANTON KERNER / 17  INWIENN  69 [znak dvouhlavého orla s korunou: 3× přímo v signatuře, 3× po obvodu věnce ozvučníku]
  • [vedle signatury výrobce na roztrubu vyražen nápis] LAFOREST

Rozměry

  • průměr roztrubu: 275 mm
  • vzdálenost okraj roztrubu – ústnice: 541 mm
  • výška ke spodní části vinutí: 76 mm
  • výška k horní části vinutí: 628 mm
  • průměr vinutí: 513 mm
  • průměr ústnice: 6,4 mm
  • celková délka trubice: 4734 mm