Call for papers: La Conservación de patrimonio musical en museos e instituciones de América Latina y el Carib

Pozvánky / Call for papers: La Conservación de patrimonio musical en museos e instituciones de América Latina y el Carib

Termín konání: 10. 7. 2023 – 12. 7. 2023

Call for papers: La Conservación de patrimonio musical en museos e instituciones de América Latina y el Carib

The conservation of musical heritage in museums and institutions in Latin America and the Caribbean

Mezinárodní rada muzeí (ICOM) a její národní výbor v Latinské Americe a Karibiku, Mezinárodní výbor muzeí a sbírek nástrojů a hudby (CIMCIM) a Mezinárodní asociace pro ochranu kulturního dědictví (ASINPPAC) srdečně zvou k účasti na setkání, které se bude konat od 10. do 12. července 2023 a jehož cílem bude prezentovat výzkum a případové studie v oblasti organologie, konzervace, restaurování, dokumentace, šíření, muzeografie, muzeologie a sběratelství latinskoamerického hudebního dědictví, zejména v soukromých nebo veřejných sbírkách, muzeích, akademických institucích nebo institucích věnujících se šíření kultury.

Termín "Latinská Amerika" lze nahlížet z různých perspektiv geopolitického, ekonomického i kulturního hlediska. Co to znamená v konzervaci hudebního dědictví, které naše muzea a instituce zajišťují? Co se rozumí dědictvím v rozmanitých a různorodých komunitách, které tvoří tento region, a jaké jsou charakteristiky míst, která jej chrání, uchovávají a propagují? Kdo má na starosti jejich dokumentaci, konzervaci a správu? Existují programy specializované na ochranu jejich hudebních vlastností? Je „hudební muzeum“ jedinou entitou, která nám umožňuje komplexně pochopit jejich význam? To je jen několik otázek, které vyvstávají ze společných úvah o různých situacích v Latinské Americe. Každá otázka otevírá vesmír možností, které stojí za to sdílet na kolokviu zaměřeném na tento region.

Přihlášky s abstraktem (cca 200 slov + 5 klíčových slov) zasílejte do 30. dubna 2023 na coloquiolat2023@gmail.com. Vítány jsou příspěvky ve španělštině, angličtině, francouzštině a portugalštině. Kolokvium bude probíhat virtuálně.


Příspěvky budou uspořádány do následujících tematických bloků:

  • Historicko-organologický výzkum

Přednášky související s kulturní, sociální, politickou nebo ekonomickou historií hudby a hudebních nástrojů jakéhokoli období a regionu v Latinské Americe a Karibiku, stejně jako studie o formálních, technologických a funkčních kvalitách hudebních nástrojů v muzeích a institucích.

  • Dokumentace, restaurování a konzervace

Studie představující teorie a metodologie související s těmito třemi oblastmi ochrany kultury.

  • Management, muzeologie a muzeografie

Referáty muzejních odborníků, kteří mají na starosti hudební dědictví. Cílem bude demonstrovat jejich směry výzkumu a formy jednání v různých podmínkách a také jejich vztah k veřejnosti, které jsou určeny.

  • Vzdělání

Příspěvky popisující vzdělávací projekty pro prostory věnované výuce a profesionalizaci ochrany hudebního dědictví.

 


 


Publikováno: 21. 3. 2023 Autor: Tereza Žůrková Sekce: Pozvánky