Evropský týden konzervování-restaurování

Pozvánky / Evropský týden konzervování-restaurování

Termín konání: 9. 10. 2023 – 15. 10. 2023

Evropský týden konzervování-restaurování

European Days of Conservation-Restoration 2023

Evropský svaz konzervátorsko-restaurátorských organizací E.C.C.O. zve na čtvrtý ročník Evropských dnů konzervování-restaurování. Cílem akce je upozornit na význam péče o kulturní dědictví a samotné profese konzervátorů-restaurátorů. Má za úkol přiblížit evropské kulturní dědictví, historii a sdílené hodnoty širší veřejnosti a zapojit též mladší generaci do péče o jednotlivé předměty. Záměrem je též zdůraznit témata, která jsou důležitá při konzervování-restaurování artefaktů: autenticita, informovanost, přístup a udržitelnost.

Do akce se zapojí i české muzejní instituce. Více informace na tomto odkazu


Publikováno: 2. 10. 2023 Autor: Tereza Žůrková Sekce: Pozvánky