Evropský týden konzervování-restaurování 2021

Pozvánky / Evropský týden konzervování-restaurování 2021

Termín konání: 4. 10. 2021 – 10. 10. 2021

Evropský týden konzervování-restaurování 2021

E. C. C. O.: European Days of Conservation Restoration

Evropský svaz konzervátorsko-restaurátorských organizací E.C.C.O. zve na čtvrtý ročník Evropských dnů konzervování-restaurování, který se po loňské virtuální verzi opět může konat i ve fyzické podobě.

Cílem akce je upozornit na význam péče o kulturní dědictví a samotné profese konzervátorů-restaurátorů. Má za úkol přiblížit evropské kulturní dědictví, historii a sdílené hodnoty širší veřejnosti a zapojit též mladší generaci do péče o jednoltivé předměty. Záměrem je též zdůraznit témata, která jsou důležitá při konzervování-restaurování artefaktů: autenticita, informovanost, přístup a udržitelnost.

Více informací k akci zde.


Publikováno: 21. 9. 2021 Autor: Tereza Žůrková Sekce: Pozvánky