Joining MIMO

Pozvánky / Joining MIMO

Termín konání: 6. 4. 2016 – 8. 4. 2016

Kurz k prohloubení odborných teoretických a praktických znalostí v oblasti standardů dokumentace a digitalizace sbírek hudebních nástrojů.  

Cílem kurzu je usnadnit dalším institucím vstup do projektu MIMO (Musical Instruments Museums Online). Tento projekt spravuje formou digitální databáze nevýznamnější evropské sbírky hudebních nástrojů. České muzeum hudby jako největší sbírka hudebních nástrojů v ČR bude v budoucnu usilovat o zapojení se do tohoto projektu. 

Metodické centrum pro dokumentaci, konzervaci a restaurování hudebních nástrojů bude na kurzu zastoupeno jedním účastníkem - jeho podrobná zpráva z akce bude zveřejněna v záložce Čítárna.


Publikováno: 3. 5. 2016 Autor: Tereza Žůrková Sekce: Pozvánky