Mezinárodní konference Etika a estetika restaurování byla přenesena do virtuálního prostředí

Pozvánky / Mezinárodní konference Etika a estetika restaurování byla přenesena do virtuálního prostředí

Termín konání: 9. 11. 2020

Mezinárodní konference Etika a estetika restaurování byla přenesena do virtuálního prostředí

Videa zahraničních přednášejících s českými titulky budou uveřejněna 12. 11. 2020 na webu Vyšší odborné školy restaurátorské.

Etika a estetika restaurování v evropském kontextu

Na příkladech konzervace či restaurování sbírkových předmětů z různých zemí je zřejmý odlišný přístup již ve fázi prvotní myšlenky jak vést zásah. Na miskách vah hodnotíme, nakolik má dílo zůstat ve své autentické podobě s patrnými stopami vhodného i necitlivého používání nebo nakolik má být po restaurování intaktní a plně funkční. Mezi obtížné otázky patří: V jak velkém rozsahu je nutno dílo doplňovat? Jak naložit s druhotnými zásahy? Která hodnota díla je významnější? Na tyto a mnoho dalších otázek se bude snažit odpovědět konference pořádaná brněnskou Vyšší odbornou školou restaurátorskou a Národním památkovým ústavem s podporou Českého výboru ICOM.

Přednášky lze sledovat zde.

Zahraniční přednášející:

Zoe Allen, Victoria and Albert Museum, Londýn

Jürgen Hüber, Wallace Collection,Londýn

Florian Bayer, Esterházy Privatstiftung, Eisenstadt

Bertrand Rondot, Chateau Versailles, Paříž

 

Program:

Zoe Allen, Victoria and Albert Museum
Ty dvě patří k sobě
Tato přednáška pojednává o tom, jak dvojice pozlacených a čalouněných stoliček ze stejného souboru nábytku podstoupila dva různé restaurátorské zásahy. Stoličky pocházejí z roku 1701 ze souboru nábytku tvořeného postelí, dvěma křesly a čtyřmi dalšími stoličkami, vyrobeného pro ceremoniální ložnici hradu Warwick (Coventry UK). Průzkum určil tři fáze zlacení a odhalil, že se u jedné ze stoliček pod potahem z raného 19. století dochovalo původní vysoce neobvyklé čalounění. Předpokládá se, že tato stolička představuje jedinečný příklad této čalounické techniky. Bylo proto rozhodnuto, že tato stolička bude vystavena v původním stavu, čalounění z 19. století se odstraní a odhalí se původní polimentové zlacení. U druhé stoličky byly potah z 19. století a olejové zlacení zachováno. Po restaurátorském zákroku byly obě stoličky nainstalovány jedna nad druhou, aby návštěvníci mohli vnímat jemné avšak názorné rozdíly ve tvaru stoliček a vzhledu pozlaceného dřeva.

Jürgen Hüber, Wallace Collection
Vzhůru do nekonečna a ještě dál. Minulost, současnost a budoucnost konzervování ve Wallace Collection
V první části této přednášky se zaměříme na postupy a řešení problémů při restaurování nábytku v minulosti a kromě tradičních materiálů a restaurátorských technik se budeme zabývat i méně obvyklými, nekonvenčními a inovativními restaurátorskými postupy. Druhá část představí řadu neinvazivních výzkumných metod restaurátorského průzkumu, které byly využity při našem aktuálním výzkumném projektu Riesener Research Project. Tento projekt nám umožnil hlouběji pochopit a zdokumentovat původní nábytkářské techniky a materiály používané v 18. století ebenistou Jeanem Paulem Riesenerem, díky čemuž jsme dokázali lépe porozumět tehdejším i pozdějším alternacím a rovněž poměrně přesně zrekonstruovat původní vzhled úžasných děl Jean Paula Riesenera. Sbírka Wallace Collection spolu s partnery Waddesdon Manor a Royal Collection se snaží co nejpoutavějším a interaktivním způsobem rozšiřovat povědomí o těchto poznatcích u široké veřejnosti. V závěru přednášky budeme uvažovat nad skutečností, že podmínky dlouhodobých i krátkodobých expozic nemají vliv pouze na vystavované umělecké předměty, ale že tyto ideální podmínky pro vystavování uměleckých děl ovlivňují i okolní životní prostředí. Měli bychom usilovat o vytváření finančně a environmentálně udržitelných muzeí. Je třeba, aby státní muzea šla příkladem v přístupu k celospolečenským problémům, mezi něž patří hrozící katastrofa zapříčiněná klimatickými změnami, která se týká nás všech.

Florian Bayer, Esterházy Privatstiftung
Restaurování tří historických křesel z raného období Esterházyů. Mezi pragmatismem a ochranou

Od roku 2005 probíhá systematický průzkum depozitářů historických sbírek hradu Forchtenstein a předměty z těchto sbírek jsou postupně v souladu s moderními kritérii výzkumu a prezentace představovány veřejnosti. Zatímco mnohým jednoznačně cenným a významným uměleckým dílům je již dlouho věnována náležitá pozornost a péče, řada zdánlivě nepodstatných a rovněž těžce poškozených kusů nábytku z první poloviny 17. století byla až donedávna opomíjena. Mezi ně patří i několik historických židlí. V ukázkovém restaurátorském projektu tým tvořený restaurátory dřeva, textilu a kovu provedl konzervaci tří z těchto židlí. Byla navržena opatření, která umožnila obnovit funkční stabilitu židlí, zachovat jejich historickou podstatu a upravit jejich celkový estetický vzhled. Vědecká analýza poskytla cenné informace o stavu povrchu židlí. Nyní, když byla zmíněná opatření uskutečněna, je třeba vyřešit aktuální otázky týkající se uměleckého významu těchto židlí, tedy určit jejich původ, dataci a sloh.

Bertrand Rondot, Chateau Versailles
Restaurování Dauphinova křesla: jak zobrazit zničený kus v palácovém prostředí

Paláci Versailles se podařilo roku 2010 získat křeslo vyrobené pro pracovnu dauphina – korunního prince  Ludvíka Bourbonského ve Fontainebleau. Toto křeslo je shodné s křeslem vyrobeným pro prince ve stejném roce ve Versailles. Naneštěstí sedadlo utrpělo vážná poškození a navíc došlo ke ztrátě původního čalounění. Aby bylo možné jej v princově pracovně vystavit společně s psacím stolem ze stejného souboru, který jsme získali zpět z depozitáře Mobilier National, bylo třeba zahájit náročný konzervační a restaurátorský projekt. Jeho cílem je uchovat co nejvíce z původního zlacení a současně doplnit chybějící strukturální prvky a upravit nové čalounění tak, aby bylo v souladu s archivní dokumentací.


Publikováno: 9. 11. 2020 Autor: Tereza Žůrková Sekce: Pozvánky